Биогаз при домашни условия

View of stainless fermentation tanks of a modern breweryС всеки изминал ден количеството на употребяваната електроенергия непрекъснато расте. Нараства и процента на потребление, което рано или късно ще доведе до недостиг на суровина за производство на електроенергия. Добра алтернатива на суровина за електроенергия може да бъде биогаза.
Биогаз – това е алтернативен, не традиционен източник на енергия. Получаването на такъв вид енергия е било известно още по времето на Древния Китай, но после дълги години това е забравено. А както се казва: ‘Всяко ново е добро забравено старо”.

Това е продукт, получен в резултат на анаеробно разграждане на органичните вещества. Този процес протича без участието на въздуха. Пример за това е газът, който се отделя при ферментацията на оборски тор и други битови отпадъци. Този газ може да се използва като източник на енергия в селското стопанство.
Производство на биогаз – това е начин на преработка на различни органични и животински отпадъци и получаване на биотопливо и органични торове. Този начин за получаване на енергия е решение на много въпроси от екология, икономика и агрохимия. В основата на биохимичните реакции лежат гниенето на отпадъците при анаеробни условия. При това участват група анаеробни микроби, които помагат преобразуването на различните форми на фосфор, калий и азот в чист съответен елемент. Така фосфора, калия и азота се абсорбират много добре от растенията. Разбира се, за това да се подобри плодородието на почвата е добре да се използват отпадъците от производството на биогаз. Използването на различните изкуствени торове с нитритна и нитратна форма отпада.

Контейнерът, в който протичат процесите на производство се нарича реактор. Ако се спазват правилата на производство от един кубически метър органични отпадъци се получават 2-3 куб. м. газ.
Факторите,които оказват влияние на разграждане са:
– ниво на рН;
– температура;
– съотношение между въглерод, азот и фосфор;
– едрината на частиците на суровината;
– влажност на средата;
– честотата на подаване на субстрата;
– забавящи вещества;
– стимулиращи добавки;

Биогаз – това е смес въглероден двуокис и метан. Явява се продукт на метановото разграждане на органичните вещества от животински и растителен произход. Метановата ферментация е резултат от природното действие на анаеробните бактерии. Даденият процес протича при температура от 15 до 60 градуса.
Разграждането на органичните вещества се състои от три етапа:
– разтваряне и хидролиза на органичните съединения;
– образуване на киселини;
– метаногенеза;

Влажността на въздуха трябва да е от 10 – 98 % , оптималната е 91-92 %. Съдържанието на метан в газа зависи от химическия състав на суровината и може да е около 55 – 90 %.

Абонамент

Абонирайте се за да получавате новини на e-mail-а си.

Comments are closed.