Биогориво

Биогориво – Биологично гориво, още Екологично гориво или екогориво – се наричат всички видове течни, твърди и газообразни горива, които се произвеждат от биологични суровини. Противниците на този тип горива ги наричат още агрогорива, тъй като представката био води до заблуждаваща представа за екологичност.

Те са по-скъпи от т.нар. “изкопаеми горива” (нефт, газ, въглища), но според някои проучвания могат да помогнат за намаляване на емисиите на парникови газове. От друга страна, според публикувано през октомври 2007 г. изследване на нобеловия лауреат Паул Крутцен, емисиите на диазотен оксид (N2O) при използването на гориво от рапица и царевицадопринасят повече за глобалното затопляне от емисиите при използване на изкопаеми горива.

Суровини за Биогориво

За суровина се използват слънчогледови култури, рапица, захарна тръстика, палмово олио и други. На практика всеки тип органична суровина, богата на въглеводороди и достъпна в големи количества, е пригодна за производството на биогорива – например в Испания се развива проект за използването на портокалови кори за производство. Най-големи добиви (от 7 до 13 пъти по големи от тези на захарна тръстика) се получават от използването наводорасли.

Производство на Биогориво

Производството на биогорива се намира в начален стадий – формират се демонстративни проекти, независими предприемачи се обединяват с правителствени организации за стартиране. Бизнесът с биогорива има гарантирани пазари занапред, тъй като ЕС има за цел достигането упортребата на 10% от горивата за транспорт до 2020 година. Постановление на правителството на САЩ за Енергийната политика изисква достигане на ниво на потребление на биогоривата от 4 милиарда галона през 2006 и 7,5 милиарда от 2012.

Големите нефтови компании като Shell, BP и химически гиганти като DuPont също имат своите демонстративни проекти и се очаква да бъдат много агресивни и бързи в действията си, когато големината на пазарите достигне критичната маса за бизнес от техният мащаб.

Към Април 2009 година поради световния достиг на финансов ресурс породен от глобалното свиване на финансирането голяма част от проектите както на големи така и на малки компании биват отложени изцяло или временно. Другата главна причина е рязкото спадане на цената на нефта и другите въглеводородни суровини, което прави производството на биогорива нерентабилно.