Био зеленчуци

Био зеленчуци – сезонни сертифицирани биологични зеленчуци и плодове, отгледани без синтетични торове и пестициди.

Биологичното земеделие е съвременна и модерна система за производство на качествени и здравословни храни. Производството и консумацията на биологични храни в световен мащаб се увеличава непрекъснато през последните 40 години. Днес биологично земеделие практикуват 1 400 000 фермери в 154 страни по целия свят, които стопанисват по биологичен начин 35 милиона хектара земеделска земя.

Световният пазар на биологични храни се оценява на 50,9 милиарда долара през 2008 г. В Европейския съюз през същата година са продадени био храни на стойност 18 милиарда евро. В много от европейските страни зеленчуците, заедно с млякото и млечните продукти формират по-голямата част от тези продажби.

При отглеждането на биологични зеленчуци в България трябва да се спазват изискванията на Регламент (ЕО) № 834/2007 на съвета от 28 юни 2007 година относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и Регламент на Комисията (ЕС) 889/2008 г.

Целият процес на производство и продажба трябва да бъде контролиран от орган за контрол и сертификация, получил разрешение за извършване на такава дейност от Министъра на земеделието и храните.