Пелети за отопление – особености при използване

Достойни конкуренти на соларното отопление, въглищата и дървата се явяват пелетите за огрев. Това са гранули с цилиндрични форми, използвани за горене в специални котли.

За използването на гранулите за горене допринася факта, че те са екологично чисти ( получени са от пресовани отпадъци от дървообработващата промишленост и растениевъдството), и предоставят възможност за автоматизиран процес на отопление: гранулите са плътни, лесно се сипват, което позволява да се съхраняват в резервоара към котела и от там автоматично по определено количество да попадат в котела.

Диаметърът на пелетите, използвани за битови нужди, е от 6 до 8 мм, а тези, използвани за горене в промишлени котли са с диаметър до 10 мм. Дължината им е от 50 до 70 мм.

За производството на гранули за огрев се използва дървесина, която не може да се използва за други цели. Това са изрезки, стърготина. Тези отпадъци се сортират, пречистват от примеси, отсява се пясъка.

По-нататък мощен магнит, използван на сортировъчната лента, отделя желязните примеси – например гвоздеи.
Дървесните отпадъци се отправят в дробилка където се надрубяват до размери около 4 мм. На следващия етап суровината се изсушава до нужната влажност – 8 – 10 %.

След това се смила до брашно и се отправя в пресата-гранулатор. Тук под въздействието на налягането дървесните стърготини се превръщат в гранули.

За да се използват пелетите за качествено и ефективно отопление, е необходим специален котел. Пелетните котли работят на автоматизиран режим: гранулите се съхраняват в специален бункер, от който с помощта на шнек се подават в котела.

Ако искате да направите икономия и да купите сиви, а не бели пелети, вземете малко количество – не всички горелки могат да се справят със сивите. От начало пробвайте, и ако котела работи нормално, можете да си закупите солидно количество.

Аналогично постъпете и с така наречените агропелети – те са направени предимно от слама. Но при тях освен пепелта може да има и други проблеми – трудно понасят транспортирането и може да има повече отпадъци. Ако котелът се справя с тези гранули, закупуването им е изгодно, ако производството им е на близо.

Идеалните пелети за котлите са белите. Тяхният състав е еднороден, пепелното съдържание е малко, плътни са, не се разсипват и натрошават, лесно се транспортират.

Абонамент

Абонирайте се за да получавате новини на e-mail-а си.

Comments are closed.