Правилни решения при избор на складове под наем

Търсене на складове под наем най-често се налага при разширяване дейността на фирмата, независимо от това с каква дейност се занимава – търговска или производствена.

Обикновено се налага да се търсят бързо складови помещения и това налага критериите да се сведат до минимум – наем (по-нисък) и площ (по-голяма).

При това положение не се обръща внимание на останалите фактори, които на по-късен етап могат да доведат не желани резултати при разпределението на материалните ресурси и стоки за съхраняване.

При оглед на складове под наем обърнете внимание на прилежащата площ:

– възможност за влизане;
– оборудването с врати;
– ограда;
– паркинг;
– зона за маневри на превозните средства;
– възможност за влизане и излизане при екстремни и специални случаи.

Недостатъчно оборудваната територия може да наложи допълнителни разходи от страна на наемателя.

Важно е да се обърне внимание и на вътрешността на складовите помещения:

– да не се откриват напуквания по пода, както и да се огледа неговия наклон и деформация;
– състояние на стени и покрив;
– пределно допустимото натоварване на пода;

В складовете не трябва да има мухъл, течове, а пода трябва да е равен, особено ако планирате използване на товаро-разтоварна техника.

Задължително проверете за наличието и изправността на система за пожарна безопасност, вентилация, климатик и да ли тези системи са подходящи за вашето оборудване.
Планирането на складове под наем е един от най-големите проблеми. За правилна реализация на решенията за пространствено планиране, вие трябва да имате ясна представа какви технологични процеси ще използвате, какви зони и стелажи, какъв стокооборот.

Ако искате да икономисате време, обърнете се към фирма, която предлага складово оборудване и монтаж на стелажи. Те са специалисти по оптимално планиране на складовите помещения.

Когато наемателят на складове под наем не се съобразят с всички тези изисквания за рентабилни складове, то те могат сами да си навлекат цял списък от излишни финансови разходи за:

– устройство на територията и площадката, прилежащи към складовете;
– адаптиране на системата за пожарна безопасност;
– ремонт на пода, цокала, покрива и стените;
– купуване на оборудване за избраното складово помещение.

Печалбата на вашата фирма пряко зависи от правилно избраните складове под наем, тяхното разположение и оборудване.

Абонамент

Абонирайте се за да получавате новини на e-mail-а си.

Comments are closed.