Септични ями – почистване и дезинфекция

Химическите средства, които се използват за почистване на септичните ями, се разработват така, че да не нанасят вреда на околната среда. Преди всичко за дезинфекция се използват нитратни окислители, амонячни съединения. При добавяне в системата на химически средства се образуват тежки остатъци, които падат на дъното и се натрупват във вид на утайка. След време тази утайка трябва да се изпомпи.

Използването на бактерии за почистване на септичните ями има редица специфични особености: бактериите не разграждат неорганичните отпадъци и те падат на дъното, където се натрупват. Трябва да се ограничи ползването на миещи и перилни препарати, съдържащи хлор. За нормалното развитие на бактериите е необходима температура от 4 до 30 градуса.

Когато избираме между химическия метод за почистване на септични ями и биологичния,следва да отчитаме външните фактори. Биопрепаратите не са подходящи за ниски температури. Химичните средства действат и на студ , и в агресивна среда.

Биологичните препарати не могат да повредят конструкцията на септичната яма. Химическите препарати могат при определени условия да нанесат вреда на системата.

Препоръчва се за почистване на септичните ями да се ползват биопрепарати, благодарение на които процентът на твърдите отпадъци е много нисък. Така ще се търси съдействието на фирми за изпомпване на септични ями много рядко.

На вилата за външната тоалетна и помийната яма са много подходящи биопрепаратите под формата на таблетки. Фекалните маси под тяхното въздействие се разграждат много бързо, преработват се в безопасна течност и полезна утайка.

За да бъде ефективна работата на бактериите, трябва да се създават оптимални условия за тяхното развитие. Нивото на водата винаги трябва да е достатъчно за жизнената им дейност. Строго да се спазват инструкциите за ползване на биопрепарата. Канализацията трябва да се ползва постоянно за да се осигурява „храна” за бактериите.

Постоянно да се проверява нивото на течността в септичната или помийна яма. Да се ограничи ползването на силни миещи препарати, особено хлорсъдържащи. Те могат да унищожат бактериите.

Използването на биопрепарати за почистване на септични ями, а така също и за помийни ями позволява на собствениците на имоти без централна канализация да забравят за проблемите с почистването, дезинфекцията и рецеклирането на отпадъчните води.

Осигурява се възможност да се получат екологични органични торове за градината и се избягва развитието на опасни за здравето на човека микроорганизми в локалната канализация.

Абонамент

Абонирайте се за да получавате новини на e-mail-а си.

Comments are closed.