Archive | Енергийна ефективност RSS feed for this section

Пелети за отопление – особености при използване

Достойни конкуренти на соларното отопление, въглищата и дървата се явяват пелетите за огрев. Това са гранули с цилиндрични форми, използвани за горене в специални котли.

Read full story Comments are closed

Биогаз при домашни условия

С всеки изминал ден количеството на употребяваната електроенергия непрекъснато расте. Нараства и процента на потребление, което рано или късно ще доведе до недостиг на суровина за производство на електроенергия. Добра алтернатива на суровина за електроенергия може да бъде биогаза. Биогаз – това е алтернативен, не традиционен източник на енергия. Получаването на такъв вид енергия е […]

Read full story Comments are closed